Ulu Cami
Sivas Divriği

Ulu Cami


Ulu Cami
Sayfayı Oluşturan:Bahri 31.03.2020

Divriği Ulucamii ve Daruşşifası, Divriği ilçesinde, bugünkü yerleşme sahasının dışında kalan cami ve ona bitişik olarak bulunan şifahane ve türbeden ibaret yapı kompleksidir.

1228-29 yıllarında Mengücük Beyi Ahmed Şah ile eşi Turan Melik tarafından yaptırılan eser, Orta Çağ Türk mimarlığının şaheseri sayılır. Beş sahanlı olan caminin, orta aksı üzerinde, biri fenerli iki kubbesi vardır. Bu itibarla eser, Anadolu’da uygulanan ulu cami tiplerinin en güzellerindendir. Plan bakımından açık medreseyi andıran bitişiğindeki şifahane ise, iki katlıdır. Yapının portalları (Taç kapıları) ile tonoz ölçüleri, sütun başlıkları ve mihrap ve minberinde yer alan çok zengin dekorasyon örnekleri, Türk mimarlığında benzeri olmayan eşsiz bir güzelliktedir. Hatta Yakın Doğu mimari örneklerinde dahi bu ustalıkta yaratılmış böylesine artistik değer taşıyan bir esere rastlamak mümkün değildir.

Yapılış döneminden önceki Türk mimarisinde uygulanan süsleme örneklerini kendinde toplaması bakımından Divriği kompleksi, mimari ve dekorasyon sözlüğümüzde eşsiz bir yer kazanmıştır. Bu yüzden hayranlık uyandıran estetik değeri ile bu eser, sanat tarihimizin kaynak yapılarından biri olarak kabul edilmiştir. Divriği Ulu Cami aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir eserimizdir.