Diyarbakır Kalesi
Diyarbakır Sur

Diyarbakır Kalesi


Diyarbakır Kalesi
Sayfayı Oluşturan:Sezgin 03.04.2020

MÖ. 3. Binde Doğu Anadolu'da yaşamış olan Hurrilerden kaldığı tahmin edilen kalenin kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Surlar, bugünkü durumunu Bizans İmparatoru Justinien devrinde almıştır. Kalenin 78 kulesi vardır.

Kaleyi çevreleyen surların uzunluğu 5 km. civarında olup, dünyanın en uzun surlarındandır. Kalenin dört önemli kapısı vardır. Bunlar, doğuda Dicle Kapısı, batıda Urfa Kapısı, kuzeyde Dağkapı ve güneyde de Mardin Kapısı’dır.

Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Diyarbakır ilimizde bulunan diğer kaleler şunlardır:

Zülkarneyn Kalesi harabeleri: Pers dönemine aittir.
Atak Kalesi harabeleri: Artukoğulları döneminden kalan kale harabeleri Lice ilçesindedir.
Dacianos (Dakyanus) Harabeleri: Roma İmparatoru Dacianos adına kurulmuştur.