Galatasaray Lisesi
İstanbul Beyoğlu

Galatasaray Lisesi


Galatasaray Lisesi
Sayfayı Oluşturan:Tuğçe 08.04.2020

Galatasaray Lisesi, İstanbul’da Beyoğlu'nda bulunan ve Osmanlı mirası olan ünlü bir okuldur. 1481'de henüz tahta çıkan II. Bayezit tarafından, burada tekkesi olan Gül Baba’nın işareti üzerine kuruldu. Lise seviyesinde bir Enderun (Saray) okulu idi. Bu okulu bitirenler doğrudan doğruya devlet hizmetine geçebildikleri gibi, en seçkinleri ayrılarak yüksek tahsil için, Topkapı Sarayındaki Enderun denen saray üniversite ve harp akademisine gönderiliyorlardı. Bu suretle, Galata Sarayı, asırlarca, Enderun üniversitesine öğrenci veren saray okullarından biri olarak kaldı.

II. Mahmud, Enderun orta ve yüksek tahsil kuramlarını kaldırınca, Galata Sarayı, 1838’de açılan ve Fransızca öğrenim yapan Mekteb-i Tıbbiyye-i Askeriyye-i Şahane-i Adliyye’ye tahsis olundu. Tıbbiye 1848’e kadar bu binada kaldı. Yeni bir bina yapılarak Fuad Paşa’nın öncülüğüyle 1868’de burada Mekteb-i Sultânî denen süper bir lise açıldı. Öğrenim Fransızca idi. Fakat Türk dili ve edebiyatı da çok kudretle öğretiliyordu, Arapça ve Farsça da mecburi idi. Latince ve Yunanca dersleri de vardı.

İki veya üç yıllık bir hazırlık öğreniminden sonra tahsil, ilk öğrenimin üzerine 7 yıl idi. Bu suretle bugünkü üniversite seviyesinde tahsil veriyor, yalnız belirli bir branş öğretmiyordu. Galatasaray mezunlarının çoğu ayrıca üniversite ve yüksek tahsil kurumlarına gitmezler, doğrudan doğruya devlet hizmetine geçmek için ehil sayılırlardı.

Çok ünlü kişiler burada öğretmenlik ve müdürlük yaptıkları gibi mezunları arasında da pek çok tanınmış adam çıkmıştır. 1874’te mezunlar için 3 yıllık bir Mekteb-i Hukuk-u Şahane (hukuk fakültesi) açıldı. Buna Galatasaray Hukuk Mektebi denmektedir. Başka liselerden mezun olanlar da giriş imtihanı verebilirlerse kabul ediliyorlardı. 1968’e kadar 100 yılda 4.714 öğrenci Galata Saray’dan diploma aldı. Son Osmanlı şehzadelerinin çoğu Galatasaray mezunudur. Ayrıca Osmanlı imparatorluğunun Müslüman ve Müslüman olmayan pek çok çocuğu da burada okudular ve imparatorluk dağılınca, bunlar yeni devletler teşkil edilen yurtlarında çok büyük makamlara yükseldiler.

Galatasaray Spor Kulübü, 1906’da, son sınıf öğrencilerinden 8’i tarafından kuruldu ki Ali Sâmi Yen, Abidin Daver, Şairler Emin Bülend Serdar oğlu ve Tahsin Nahid, bu 8 öğrenci arasındadır.