Mogan Gölü
Ankara Gölbaşı

Mogan Gölü


Mogan Gölü
Sayfayı Oluşturan:Zahit 22.04.2020

Mogan Gölü Ankara’nın 15 km güneyinde bir göldür. Kuzey ucundaki Gölbaşı ilçesinden dolayı (1983 Aralık ayında ilçe oldu) bu adla da anılır.

Bir alüvyon setinin arkasında suların toplanmasıyla teşekkül etmiştir. Yüzölçümü 2,5-3,5 km², deniz seviyesinden yüksekliği 960 m’dir. Derinliği azdır. Su seviyesinin yükseldiği zamanlarda ancak 5 metreyi bulur.

Suyu hafif tuzlu olan gölün çevresi yazın yer yer bataklıklarla ve tuz tabakalarıyla örtülür. Göl çevresinde lokantalar, plâjlar ve gazinolar vardır.

Balık üretimine elverişli olan gölde su sporları da yapılır.