Karadeniz'in İncisi Perşembe

Perşembe, yaylaları, yeşili ve göz alıcı tabiatı ile Ordu’nun şirin ilçesi. İl merkezinin kuzeybatısında, Karadeniz’e 15 km. kadar sokulan bir yarımadanın doğu kıyıları üzerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 226 km2, denizden yüksekliği lOOm. Ordu’ya uzaklığı 12 km’dir. 38 köyü vardır. 2019 Yılı itibariyle köyleri ile birlikte topllam nüfusu 33.253'tür.

İlçeye Karadeniz iklimi hakimdir. Her mevsim yağışlıdır. Tabii bitki örtüsü gürdür. Alçak kesimlerde fındıklıklar geniş yer tutar. Daha yüksek kesimler ormanlarla kaplıdır. Ormana daha ziyade kestane, meşe, gürgen ve kızılağaç cinsleri hakimdir. Akarsularını küçük dereler teşkil eder. Geçimi tarım, hayvancılık ve balıkçılığa dayanır. Mısır, fasulye ve soya fasulyesi en çok üretilen tarım ürünleridir. Fındık ilçenin en önemli gelir kaynağıdır. Meyvecilik gelişmiştir. En çok elma ve armut üretilir. Hayvancılık daha ziyade besi hayvancılığı şeklinde yapılır ve en çok sağır beslenir. Balıkçılık da önemli gelir kaynakları arasındadır. Orman ürünleri değerlendirilir. İlçe merkezinde fındık kırma fabrikaları vardır.

Perşembe ilçesinde Ordu Üniversitesine bağlı bir Fen Edebiyat fakültesi bulunmaktadır.

Tarih boyunca Persler’in, Pontus Krallığının, Roma ve Bizans İmparatorlukları’nın hâkimiyetinde kalan Perşembe ve çevresi, 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra, önceleri başşehirleri Niksar olan Danipnentogullan Beyliğinin kontrolünde idi. 1175'den itibaren de Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırlarına katılmıştır. Bir süre 1204’te Trabzon'da kurulan Trabzon İmparatorluğu'nun sınırları içinde kaldı. 1308’de İlhanlılar’ın eline geçen bölge, bu târihten itibaren İlhanılar’a bağlı Taceddinoğulları Beyliği'nin hâkimiyetine girdi. Bu beylik de 1415'te Çelebi Mehmed zamanında Osmanlılar'a tâbî oldu. 1462’de de Fâtih Sultân Mehmed’in Trabzon Seferi sırasında kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. Eski adı Vona olan Perşembe, 1945'te ilçe olmuştur.

Perşembe, doğal limanı, Karadeniz'in en güzel kumsalına sahip 1.500 m uzunluğundaki Çaka Plajı, Kaleyaka, Hoynat ve Kurtuluş kaleleri ile Karadeniz sahillerinin ilgi çeken yerlerinin başmda gelir.

Perşembe, Sinop-Samsun-Trabzon-Hopa sahil yolu üzerinde olup, yeni Ordu-Samsun karayolunun ilçenin güneyinden geçmesi dolayısı ile ilçe şu an işlek bir transit yol üzerinde bulunmamaktadır.