Her Yönü İle Adana

Adana, Anadolu yarımadasının güneyinde, Akdeniz Bölgesi içinde, kendi adıyla anılan bölümde kurulmuş bir il ve bu ilin merkezidir. İlin doğusunda Kahramanmaraş ve Gaziantep, güneydoğusunda Hatay, batısında Mersin, kuzeybatısında Niğde, kuzeyinde Kayseri illeri güneyinde ise Akdeniz vardır.

Adananın merkez ilçeler dahil 15 ilçesi vardır. Bunlar : Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan‎, Pozantı‎, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli‎, Yumurtalık ve ‎Yüreğir’dir.

ADANA COĞRAFİ YAPISI

Orta ve doğu Toros sıradağlarının üzerinden Akdeniz’e doğru uzanan Adana toprakları, dağlık alanlar ve ovalardan meydana gelmiştir. Adana’nın İç Anadolu’ya komşu kısımları Orta Toroslar’ın yüksek zirveleri ile kuşatılmıştır. Kuzeybatıda Bolkar dağları (3.337 m), kuzeyde Aladağ’lar (3.756 m.), Tahtalı dağlan (2.419 m.), Dibek dağları (2.230 m.), doğuda Güneydoğu Toros dağlarının dış sıralarını teşkil eden Amanos dağları (2.240 m.) yükselir. Bu dağlar ile Akdeniz arasında Türkiye’nin en büyük kıyı ovası olan Çukurova uzanır. Çukurova, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin taşıdıkları alüvyonlarla teşekkül etmiştir.


Adana ilinin en önemli  akarsuları Seyhan ve Ceyhan nehirleridir. Adana’nın büyük gölleri Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin meydana getirdikleri delta bölümünde yer alır. Bunlar Tuz gölü, Akyatan gölü, Ak yayan gölüdür.

ADANA İKLİMİ

Akdeniz iklim ve bitki örtüsünün hakim olduğu Adana’nın denizden uzak ve yüksek kesimlerinde kara iklimi görülür. Adana'da yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçer. Ortalama sıcaklık 18,7°C, en soğuk ayın ortalama sıcaklığı 9,3°C (Ocak ayı), en sıcak ay ortalaması 28,1°C (Ağustos ayı)’dir. Bugüne kadar Adana’da tespit edilen en yüksek sıcaklık 24.8.1958’de 45,6°C’dır. En düşük sıcaklık ise 20.1. 1964'de - 8,4°C olarak tespit edilmiştir. Ortalama yağışlı gün sayısı 75,2,ortalama yağış miktarı 646,8 mm’dir.


BİTKİ ÖRTÜSÜ

Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitki topluluğu olan makidir. Kıyıdan itibaren 700-800 m. yüksekliğe kadar çıkan bu bodur topluluk daha sonra yerini orman alanlarına terk eder. Adana’nın orman varlığı yüzölçümünün % 28’i kadardır. Ormanlar,daha ziyade kuzeydeki dağlık alanlarda toplanmıştır.

NÜFUSU

Adana’nın ilçe ve köyleri ile birlikte toplam nüfusu 2018 yılı itibariyle 2.220.125’tir.

ADANA EKONOMİSİ

Ekonomisinin büyük bölümü tarıma dayanan Adana’da 559.896 ha’lık tarım arazisinin % 60’ı tahıllara, % 0,9’u baklagillere, % 36’sı endüstri bitkilerine, % 2’si de yağlı tohumlar ziraatine tahsis edilmiştir. Tahıllardan en çok buğday (766.161 ton), arpa (30.906 ton), baklagillerden fasulye (2.620 ton), nohut (1.773 ton), endüstri bitkilerinden pamuk (117.600 ton), yağlı tohumlardan çiğit (188.160 ton), yerfıstığı (10.106 ton susam (3.742 ton) üretilir. Turfanda sebzecilik önemli gelir kaynaklarındandır. Adana Türkiye'nin pamuk anbandır. Türkiye’de üretilen pamuğun % 23,5'ı Adana’dan elde edilir. Meyvecilik, bilhassa turunçgiller ziraati önemlidir.  Çukurova'nın dışındaki kesimlerde hayvancılık da önem kazanır. 


Yeraltı zenginlikleri, çeşitlilik göstermesine rağmen ekonomik değerleri fazla değildir. M.T.A. tarafından alüminyum, demir, krom, manganez, pirit, asbest, barit, kurşun, bakır, linyit kömürü ve petrol rezervleri tespit edilmiştir. Bu madenler içinde linyit kömürü ile 1960 yılında Bolkar dağlarında bulunan petrolün ekonomik değeri yüksektir.

Şifalı yeraltı su kaynaklarına sahip Adana ilimizdeki başlıca kaplıca ve içmeler şunlardır : Adana’da Acıdere ve Alihocalı içmeleri, Ceyhan’da Kokarpınar ve Tahtalıköy kükürtlü kaynağı, Haruniye ılıcası, Kozan’da Kodes ve Ilıca içmeleri, Osmaniye’de Gebeli içmesi ile Kurttepe içmesidir. Sanayi, hızlı gelişmeye müsait bir ilimiz olan Adana, son yıllarda sanayileşme yolunda büyük bir gelişme kaydetmiştir. Daha ziyade hammaddesi tarıma dayalı endüstrinin yanı sıra çimento, kimya, madenî eşya, kağıt torba,otomotiv,  tarım makinaları imalatı yapan fabrika ve tesisler de kurulmuştur.

ADANA'DA GEZİLECEK YERLER

Adana, iç ve dış turizm bakımından zengin, doğal güzelliklere sahip bir ilimizdir. Doğal güzelliklere sahip alanların başlıcaları; Karaisalı yakınlarında Çakıt suyu kenarındaki Kapız, Osmaniye’nin kuzeyinde Karatepe Millî Parkı ve açık hava Hitit müzesi, Nur Dağı’ndaki Zorkun yaylası ve Kozan -Saimbeyli yolu üzerindeki Horzum yaylası’dır. Akdeniz kıyılarındaki Yumurtalık ve Tuzla - Karataş plajları da kamp kurmaya elverişli yerlerdir.

Ulaşım ilkçağlardan beri önemli bir geçiş alanı üzerinde bulunan Adana, bugün ulaşım yönünden çok gelişmiştir. İl demiryolu, karayolu ve hava yoluyla yurdun her tarafına bağlanır. Adana’nın iskelesi Mersin’dir. Haydarpaşa - Kurtalan demiryolu Adana’dan geçer. Ayrıca Adana-Mersin arasında da demiryolu ulaşımı vardır. Antalya’yı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan karayolları  Adana’dan geçer. Ayrıca Adana Gülek Boğazı’ndan geçen karayoluyla da İç Anadolu bölgesine bağlanır. Adana havaalanından yurtiçi ve yurtdışı uçak seferleri yapılmaktadır.

ADANA'NIN TARİHİ ESERLERİ

Tarihi Eserler, Tarih çağları boyunca birçok devletin hüküm sürdüğü Adana il sınırları içinde bu hâkimiyetin izlerini taşıyan antik şehirler, höyük ve kaleler ile tarihî değeri olan eserler çoktur.
Antik şehir harabelerinin en önemlileri MİSİS, Tufanbeyli ilçesi yakınlarında Şar (Hieropolis), Sirkeli (höyük) - Hititlerden kalmadır. 
Kaleler, Adana Kalesi, Gülek Boğazı girişindeki Annaşa Kalesi, Osmaniye yakınlarındaki Hemite Kalesi, Kadirli ilçesine bağlı Aslantaş köyü yakınlarındaki Karatepe kalesi ki buradaki Hitit açık hava müzesi, kale surları içindedir; Osmaniye’nin Toprakkale bucağındaki Toprakkale kalelerin önemlilerindendir.

Köprüler, Taş köprü, Roma devri eseri olup, imparator Hadrianus tarafından Adana’da Seyhan nehri üzerinde kurdurulmuştur. Ceyhan nehri üzerinde Misis köprüsü de Roma devri eseridir.

Camiler, Akça Mescit, Ağca mescit diye de anılır. Adana’nın en eski eserlerinden olup 1409’da inşa edilmiştir.Ulu Cami, Adana’nın en büyük tarihî yapısı olup 1541’de tamamlanmıştır. Ramazanoğulları dönemine aittir.

Yeni Cami, Yeşil Mescit, Yağ Camii (Eski Cami), Hasır Pazarı Mescidi Adana’nın diğer zikre değer camileridir.

Kapalı Çarşı, 16. asırda Ramazanoğulları döneminde inşa edilmiştir. Çarşı ve Irmak hamamları da Ramazanoğulları dönemine aittir.

Kurtuluş Savaşı sırasında şehit düşen 100 kadar akerin gömülü olduğu Adana şehitliği Yeşiloba Mahallesi’ndedir. Adana saat kulesi 1881 yılında inşa edilmiştir.