Urla

Urla, İzmir’in ilçesi ve bu ilçenin merkezi. İl merkezinin güneybatısında, İzmir Körfezi’nin güneyinde kıyıdan 6 km kadar içeride kurulmuştur. Yüzölçümü 728 km², denizden yüksekliği 50 m, İzmir’e uzaklığı 35 km’dir. 19 Köyü vardır. 

İlçeye Akdeniz iklimi hakimdir. Tabii bitki örtüsünü makiler teşkil eder. Akarsuları küçük derelerdir.

Geçimi tarım, hayvancılık, turfanda sebzecilik ve turizm gelirlerine dayanır. Buğday, arpa ve nohut en çok üretilen tarım ürünleridir. Sebzecilik ve bilhassa turfanda sebzecilik ilçenin önemli gelir kaynakları arasındadır. Tütüncülük yapılır. Zeytinlikler ve bağlar geniş alanları kaplar. Turunçgillerden mandalina üretimi önemlidir. Koyun ve sığır en çok beslenen hayvanlardır. Bunların ürünleri değerlendirilir. Kümes hayvancılığı gelişmektedir. İlçenin Körfez kıyılarında balıkçılık yapılır. İlçe sınırları içinde MTA tarafından asbest rezervi tespit edilmiştir.

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Türk topraklarına katılan Urla ve çevresi Haçlı Seferleri sırasında BizanslIlar eline geçti. 1300’den sonra Aydınoğulları Beyliği tarafından alındı. 1390’da Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra Timur tarafından yeniden Aydınoğulları Beyliği’ne verildi. 1425’te II. Murad zamanında kesin olarak Osmanlı toprağı oldu. 1867’de kurulan Aydın Vilayeti İzmir Sancağı’na bağlı bir kaza merkezi idi. Belediye teşkilatı 1888’de kurulmuştur. I. Dünya Savaşından sonra Yunan işgaline uğrayan Urla, 12 Eylül 1922’de işgalden kurtulmuştur.

Urla Tarihi Eserler

Antik Klazomenai şehri harabeleri ile XVI. yy’da inşa edilen Rüstem Paşa Camisi ilçedeki en önemli tarihi eserlerdir.

İlçenin İzmir Körfezi kıyıları ilgi çeken tatil yerleridir. Eskiden bir ada olan fakat bugün deniz doldurularak karaya bağlanan Kemik Adası üzerindeki Kemik Hastahanesi (Urla Kemik Hastahanesi), geçmişte yalnız İzmir’in değil, Ege Bölgesi’nin ihtiyacına cevap vermeye çalışan bir şifa kaynağı idi. Şimdi modern sağlık kuruluşlarının hizmete girmesi ile önemini yitirmiştir. Urla, İzmir-Çeşme karayoluna 1 km’lik bir yolla bağlıdır.