Çorum Sungurlu İlçesini Tanıyalım

Çorum Sungurlu ilçesi il merkezinin güneybatısında, Köse Dağı’nın güneybatı etekleri üzerinde, Budaközü Çayı vadisinde kurulmuştur. Yüzölçümü 2.604 km², denizden yüksekliği 750 m, Çorum’a uzaklığı 72 km’dir. 106 köyü vardır. Sungurlu Köylerini tanımak ve paylaşımda bulunmak için tıklayınız.

Toplam nüfusu 2019 verilerine göre 48.158'tir.

İlçeye kara iklimi hakimdir. Doğal bitki örtüsünü bozkırlar teşkil eder. Kızılırmak’ın kollarından Delice Suyu ile bunun bir kolu olan ve ilçe merkezinden geçen Budaközü Çayı ilçenin en önemli akarsularıdır.

Geçimi tarım, hayvancılık ve ticarete dayanır. İlçe merkezinde canlı bir ticari hayat vardır. Tahıllardan buğday, arpa ve çavdar, baklagillerden nohut, fasulye ve mercimek, endüstri bitkilerinden şekerpancarı, keten ve kenevir,yağlı tohumlardan ayçiçeği en çok üretilen tarım ürünleridir. Akarsu kenarlarında yer yer çeltik (pirinç) ekimi de yapılır. Bağcılık ve meyvecilik çok gelişmiştir. Sulanabilen yerlerde sebzecilik de yapılmaktadır. Hayvancılık önemli gelir kaynaklan arasındadır. En çok koyun, tiftik keçisi, kıl keçisi ve sığır beslenir. Bunların ürünleri değerlendirilir. Canlı hayvan ticareti yapılır. Kümes hayvancılığı da yapılmaktadır ve yumurta üretimi önemlidir. İlçe merkezinde Toprak Mahsulleri Ofisi ve buğday pazarı vardır. Çok sayıda zahire ticareti ile uğraşan iş yeri bulunmaktadır. Evlerde dokumacılık yapılır. İlçe merkezinde tuğla imalathaneleri vardır. İlçe sınırları içinde MTA tarafından bentonit, tuz, asfaltit ve linyit rezervleri tespit edilmiştir. Tuz yatakları işletilmekte ve yılda 1.7001.800 ton kadar tuz elde edilmektedir. Bu tuz, tuzlu su kaynaklarından sağlanmakta ve bu kaynaklar Tekel tarafından işletilmektedir. İlçe merkezinin yakınlarında Manastır adıyla anılan bir içmece vardır.

Sungurlu Tarihi

Sungurlu ve çevresi Danişmendlilerden Melik Gazi tarafından 1074’te fethedilmiştir. Önceleri Danişmendliler Beyliği’nin sınırları içinde iken, Sultan I. Kılıç Arslan tarafından Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlanmıştır. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra İlhanliların kontrolüne giren Sungurlu ve çevresi daha sonra sırasıyla Eretna Beyliği ve Kadı Burhaneddin Devleti'nin eline geçmiş, Yıldırım Bayezid tarafından 1398’de Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1754’te Kalınsaz adıyla Yozgat’a bağlı bir bucak merkezi olan Sungurlu 1794’de Çorum’a bağlandı, 1866’da da ilçe oldu. Adı da Budaközü olarak değiştirildi. Daha sonra da Sungurlu adını almıştır. Çok eski bir yerleşme alanı olan ilçe toprakları, tarihi eserler yönünden de çok zengindir. Hitit devletinin başşehri olan Boğazköy (Hattuş Hattutaş); Hititler’den BizanslIlara kadar olan dönemlere ait eserler yönünden çok zengindir. Boğazköy Sungurlu ilçeesinden ayılarak ilçe olmuştur. MÖ 1300’de açıkhava tapınağı olarak yapılan ve Boğazköy’ün yakınlarında bulunan Yazılıkaya, 1708’de inşa edilen Yusuf Hoca camisi İle Ulucami, Çarşıbaşı, Mulıacir, Mantıkçı ve Altınoğlu camileri, XVIII. yy’da inşa edilen Sunguroglu Hamamı ilçedeki başlıca tarihi eserlerdir. Boğazköy’de Hitit ve daha sonraki dönemlere ait eserlerin sergilendiği bir de Müze vardır. İlçe merkezine 25 km mesafedeki Hacılarham Çamlığı da ilgi çeken bir mesire yeridir.

Sungurlu ilçesi, Ankara Çorum Samsun karayolu üzerinde olup, Boğazkale üzerinden Yozgat’a da ulaşır. En yakın tren istasyonu ise 52 km mesafedeki Çerikli’dedir.