Sarımsak Diyarı Taşköprü

Kastamonu'nun eski ilçelerinden bir tanesi, sarımsak üretiminde Dünyaca ünlü şirin ilçe Taşköprü, il merkezinin kuzeydoğusunda, Saraycık Dağının kuzeybatı etekleri üzerinde, Gökırmak Çayı vadisinde kurulmuştur. Yüzölçümü 2.217 km², denizden yüksekliği 520 m, Kastamonu’ya uzaklığı 44 km’dir. 147 köyü vardır. Toplam nüfusu 2019 yılı verilerine göre 37.815'tir.

İlçeye deniz tesirlerine kapalı olduğu için kara iklimi hakimdir. Tabii bitki örtüsünü dağlarda ormanlar, diğer kesimlerde bozkırlar teşkil eder. Kızılırmak nehrinin kollarından olan Gökırmak çayı ilçenin en önemli akarsuyudur.

Taşköprü Ekonomisi

Geçimi, tarım, hayvancılık ve orman ürünlerine dayanır. Tahıllardan buğday, arpa ve kaplıca, sanayi bitkilerinden şekerpancarı ve kenevir en çok üretilen tarım ürünleridir. Geniş alanlara ekilen pirinç ise ilçenin önemli gelir kaynakları arasındadır. Sebzecilik ve meyvecilik yapılır. Sebzecilik ancak mahallî ihtiyacı karşılar. Elma ise en çok üretilen meyvadır. Koyun, tiftik keçisi ve sığır en çok beslenen hayvanlardır. Bunların ürünleri değerlendirilir. Arıcılık ve kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. Orman ürünleri değerlendirilir. İlçede orman ürünlerini değerlendiren bıçkı-hızar atelyeleri, kendir işleyen bir fabrika, çeltik atelyeleri ve sunta üreten bir fabrika vardır. İlçe sınırları içinde M.T.A. tarafından asbest ve kaolen rezervleri tespit edilmiştir.

Taşköprü Tarihi

Tarih çağları boyunca Hititler’in, Frigler’in, Lidyalılar’ın, Persler’in, İskender, Roma ve Bizans imparatorluklarının hakimiyetinde kalan bölge toprakları, 1071 Malazgirt Zaferi ’nden sonra Türk toprağı oldu. Karatekin Bey tarafından fethedilen bölge, I. Haçlı Seferi’nden sonra (1101) Bizans’ın eline geçti. 1135’te yeniden Türk toprağı oldu. Bu dönemde Anadolu Selçuklu Devleti’ne tabî Banişmendoğulları Beyliğinin sınırları içinde idi. 1175’te doğrudan Anadolu Selçukluları’na bağlanmıştır. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra İlhanlılar’ın kontrolüne giren Taşköprü ve çevresi, bu dönemde İlhanlılar’a tabî Çobanogulları Beyliğinin elinde idi. 1320’den sonra da Candaroğulları Beyligi’nin eline geçmiştir. 1393’te Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılan bölge, 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra Timur tarafından yeniden İsfendiyaroğulları (Candaroğullan) Beyliğine verilmişti. 1413’te Çelebi Sultan Mehmed tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. XVII. yy sonuna kadar kadılık olan Taşköprü, 1867’de kaza oldu. Belediye teşkilatı da bu dönemde kuruldu.

Tarihi Eserler

Adını ilçe merkezinin girişinde Gökırmak Çayı üzerindeki Taş Köprü’den alan ilçedeki başlıca tarihi eserler; antik Pompeipolis şehri harabeleri, Süleymanlı Köyü'ndeki Kaya Mezar, Çobanoğulları döneminde Gökırmak üzerine yaptırılan 6 gözlü Taş Köprü, Gökçeağaç bucağındaki Kervansaray ve 1358'de inşa edilen ve Beylikler Dönemi mimarî özellikleri gösteren Kasım Bey Camisi’dir.

Taşköprü, Gerede - Karabük - Araç - Kastamonu - Boyabat - Havza - Samsun karayolu üzerindedir.